Ποιότητα Υπηρεσιών

Ποιότητα υπηρεσιών

Το Αγρόκτημα Τάχα, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα (HACCP, ISO 22000:2005, IFS).

Σε συνεργασία με διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια, διασφαλίζει υψηλή ποιότητα και ασφάλεια και με διαρκώς εκπαιδευμένο και ενημερωμένο για τις εξελίξεις στη γαλακτοβιομηχανία ανθρώπινο δυναμικό, διατηρεί έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών της σε υψηλό επίπεδο, κερδίζοντας την προτίμηση των καταναλωτών.

ποιότητα υπηρεσιών